COPYLEFT VS. COPYRIGHT. Ignasi Labastida

Responsable del projecte Creative Commons a Espanya. Universitat de Barcelona