GAUDÍ EN ALERTA ROJA. Jordi Rogent

Arquitecte. Cap de projecte de revisió del Catàleg Arquitectònic de la Ciutat de Barcelona