GAUDÍ EN ALERTA ROJA. Manuel Medarde

Enginyer, historiador i secretari de la Comissió de la Colònia Güell