CAN RICART. Ramon García Bragado

Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona