Editorial. CAN RICART, ciutat i patrimoni.

El debat generat a l’entorn de Can Ricart representa un cas paradigmàtic sobre com fer compatible la conservació del patrimoni amb l’expansió i progressió de la ciutat. O més concretament, sobre com fer compatible aquest llegat històric amb els processos de transformació que està vivint un barri com el del Poblenou. En aquesta discussió apareixen temes més específics.

Quin és el valor propi de can Ricart, l’arquitectònic o l’estratègic? Quin és el seu veritable encaix amb el projecte del 22@? Quina és la força que els moviments ciutadans poden tenir davant dels poders públics i immobiliaris? Es tracta d’un tema complex que, a parer nostre, requereix ser tractat des de totes les derivacions i en una mateixa taula: les municipals, veïnals, arquitectòniques, econòmiques o patrimonials, per posar de manifest les diferents postures i els efectes que aquesta transformació pot tenir en el futur de la ciutat.