Editorial. IES BARRI BESÒS. Una altra promesa incomplerta?

Després de quinze anys de reivindicacions i de moltes promeses electorals per part de l’administració els veïns del Barri Besòs han aconseguit finalment que es construeixi una biblioteca i una sala d’actes a l’IES Barri Besòs. Aquests equipaments, actualment construïts, constitueixen un patrimoni arquitectònic i social de tot el barri, compartit amb tots aquells que decideixen utilitzar-lo. La paradoxa, però, apareix quan una vegada construïts aquests equipaments les administracions públiques no els doten del més elemental: ni mobiliari, ni equips, ni personal. Sembla com si els departaments d’Educació i Cultura (Generalitat), el Consorci de Biblioteques (Diputació de Barcelona) i l’Ajuntament de Barcelona no tinguessin la voluntat de que aquests equipaments comencin a funcionar i donin així els fruits per als quals van ser pensats i construïts.
Com s’explica aquest fet? Es tracta d’una qüestió de premeditació i perversitat? De simple incompetència?