DISSENY I TRANSFORMACIÓ SOCIAL. Francesca Recchia


Escriptora i investigadora independent especialista en pràctiques creatives en països en conflicte.