LA BICICLETA A BARCELONA. Jordi Farrando


Arquitecte, urbanista i director de “La U urbana. El llibre blanc dels carrers de Barcelona”.