LA BICICLETA A BARCELONA. Carlos Ferrater


Arquitecte i President del Consell Consultiu d’Hàbitat Urbà.