Editorial. Incivisme. Mà esquerra o mà dura?

La falta de civisme al carrer i la degradació de l’espai públic de Barcelona han sigut objecte d’un intens debat durant els darrers mesos als mitjans de comunicació. Els àmbits d’actuació per resoldre el problema són nombrosos, des del model turístic de ciutat, la immigració, la marginalitat o el nomadisme urbà, als serveis de neteja de l’Ajuntament o l’actuació policial.

Els diferents partits polítics i agents socials han volgut donar el seu parer respecte a la solució del problema, un parer que, en general, tendeix cap a dues postures: més mà esquerra, amb un recolzament de polítiques socials, o més mà dura i normatives més estrictes per acabar amb el creixent falta de civisme que s’escampa per alguns barris de la ciutat.