LA MODA: TEMPS D’EMERGÈNCIA? Charo Mora


Periodista i professora d’història i cultura de moda.