ELS CONCURSOS D’ARQUITECTURA. Joan Lluís Quer

President i Conseller Delegat de Gestió d’Infraestructures – GISA