04/10/2012

Nota de premsa: La tercera edició de Racons Públics s’amplia a l’àrea metropolitana

descarrega

04/10/2012

Nota de premsa: Racons Públics se amplía al área metropolitana

descarrega

04/10/2012

“El FAD convoca un premi per a 10 racons de l’àrea metropolitana”

El Periódico de Catalunya

descarrega

04/10/2012

“El FAD convoca un premio para 10 rincones del área metropolitana”

El Periódico de Catalunya

descarga

01/11/2012

“El FAD selecciona quatre idees per als quatre ponts del Prat”

El Periódico de Catalunya

descarrega

01/11/2012

“El FAD selecciona cuatro ideas para los cuatro puentes de El Prat”

El Periódico de Catalunya

descarga

03/01/2013

“El FAD selecciona quatre idees per al Samuntà, de l’Hospitalet”

El Periódico de Catalunya

descarrega

03/01/2013

“El FAD selecciona cuatro ideas para el Samuntà de L’Hospitalet”

El Periódico de Catalunya

descarga

07/02/2013

“El FAD selecciona quatre idees pel centre d’Esplugues”

El Periódico de Catalunya

descarrega 

07/02/2013

“El FAD selecciona cuatro ideas para el centro de Esplugues”

El Periódico de Catalunya

descarga

 

07/03/2013

“El FAD selecciona quatre idees per a l’estació de Cornellà”

El Periódico de Catalunya

descarrega

07/03/2013

“El FAD selecciona cuatro ideas para la estación de Cornellà”

El Periódico de Catalunya

descarga

 

04/04/2013

“El FAD selecciona quatre idees per als jardins de Goday i Casals”

El Periódico de Catalunya

descarrega

04/04/2013

“El FAD selecciona 4 ideas para los jardines de Goday i Casals”

El Periódico de Catalunya

descarga

 

02/05/2013

“El FAD selecciona quatre idees per millorar unes escales a Sarrià”

El Periódico de Catalunya

descarrega

02/05/2013

“El FAD selecciona 4 ideas para mejorar unas escaleras en Sarrià”

El Periódico de Catalunya

descarga

 

06/06/2013

“El FAD selecciona quatre idees per al carreró de les Carolines”

El Periódico de Catalunya

descarrega

06/06/2013

“El FAD selecciona 4 ideas para el callejón de Les Carolines”

El Periódico de Catalunya

descarga

06/09/2013

“El FAD recopila quatre propostes per al mur de Can Peguera”

El Periódico de Catalunya

descarrega

 

06/09/2013

“El FAD recopila cuatro propuestas para el muro de Can Peguera”

El Periódico de Catalunya

descarga

 

03/10/2013

“El FAD selecciona quatre idees per millorar el carrer de Parellada”

El Periódico de Catalunya

descarrega

 

03/10/2013

“El FAD elige cuatro ideas para mejorar la calle de Parellada”

El Periódico de Catalunya

descarga

 

07/11/2013

“El FAD tria quatre idees per millorar el pont de Can Zam”

El Periódico de Catalunya

descarga

 

07/11/2013

“El FAD elige cuatro ideas para mejorar el puente de Can Zam”

El Periódico de Catalunya

descarga