fadmin

| 6 April, 2009 | No comments

Programes

L’activitat de l’Observatori es vehicula en programes, i aquests es duen a la pràctica per mitjà d’activitats. Els programes de l’Observatori són els segu?ents:

1 . El Disseny en dades
2 . El Disseny i les persones

Els programes són de caràcter permanent i són el fil conductor on s’inscriuen les activitats, que sempre són de durada determinada.

Tipus d’investigació
L’Observatori realitzarà dos tipus d’investigació: estudis prospectius i estudis estratègics.

Estudis prospectius
Es tracta d’estudis qualitatius i quantitatius de 6 o més mesos de durada. En principi aquests estudis s’encarregaran a consultores externes o grups de treball d’universitats. Es preveu realitzar un o dos estudis d’aquest tipus cada any. El resultat d’aquesta activitat són estudis i informes.

Estudis estratègics
Per a aquests estudis es planteja treballar de manera monogràfica en grups de 4-8 persones entorn d’un tema específic. Aquests grups es constitueixen de manera ad-hoc. Els participants d’aquests grups d’investigació poden ser investigadors (universitat i empresa), professionals del sector, divulgadors i membres de fòrums i grups de discussió on-line. Es preveu realitzar entre tres i quatre estudis d’aquest tipus cada any i el seu resultat es formalitzarà en dossiers sobre la investigació realitzada.

Pàgines

 • Sobre l’Observatori
 • Programes
 • Estudi: Disseny per al turisme
 • Estudi: Realitats i oportunitats. El disseny i l’empresa a Catalunya
 • Estudio: Realidades y oportunidades. El diseño y la empresa en Cataluña
 • Altres estudis

 • Enllaços


  RSS


  Un projecte del


  logo FAD


  Amb el suport de


  Logo Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya


  Logo Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura