FADfest Barcelona Desing Festival
Posts tagged "sostenibilitat"
Alastair Fuad-Luke

Alastair Fuad-Luke

Pausar, reflexionar, activar, impactar: ​​codisseny de consens i dissens per impactes socials positius
Victor Viña

Victor Viña

DIY en context: del bricolatge al jugaad