La política del llenguatge en el disseny gràfic: gràfica distribuïda