FADfest Barcelona Desing Festival
James Bridle

James Bridle

Metàfores considerades perilloses

Ele Carpenter

Ele Carpenter

Open Source Embroidery i Embroidered Digital Commons: producció i distribució participativa

Alfons Cornella

Alfons Cornella

Per què el món serà co-o no serà

Javier de la Cueva

Javier de la Cueva

Disseny: llicències, drets i noves fórmules

Salvatore Iaconesi i Oriana Persico

Salvatore Iaconesi i Oriana Persico

REFF. Una institució global falsa per a la reinvenció sistemàtica de la realitat

Tomas Díez

Tomas Díez

Fab Lab Network, intel·ligència distribuïda i col·lectiva

Alastair Fuad-Luke

Alastair Fuad-Luke

Pausar, reflexionar, activar, impactar: ​​codisseny de consens i dissens per impactes socials positius

Marcos García

Marcos García

MediaLab Prado: laboratoris ciutadans per al prototipatge col·laboratiu

Ronen Kadushin

Ronen Kadushin

Disseny Obert: productes en una cultura en xarxa

Ignasi Labastida

Ignasi Labastida

Disseny: llicències, drets i noves fórmules

Aitor Méndez

Aitor Méndez

La política del llenguatge en el disseny gràfic: gràfica distribuïda

Santiago Orós

Santiago Orós

Disseny: Llicències, drets i noves fórmules

Renny Ramakers

Renny Ramakers

Droog – Disseny per descarregar

Laurence Rassel

Laurence Rassel

Arts combinatòries, plataforma col·lectiva de treball

Zoe Romano

Zoe Romano

OpenWear.org: del disseny de codi obert a la marca de roba col·laborativa

Mario Sol Muntañola

Mario Sol Muntañola

Disseny: llicències, drets i noves fórmules

Pieter Jan Stappers

Pieter Jan Stappers

Investigador, facilitador, cocreador: nous rols per a dissenyadors i altres

José Luis de Vicente

José Luis de Vicente

Disseny: llicències, drets i noves fórmules

Gregory Vincent

Gregory Vincent

Sponsume: finançament col·lectiu per a ments creatives

Victor Viña

Victor Viña

DIY en context: del bricolatge al jugaad

Embroidered Digital Commons: Ubiquity

Embroidered Digital Commons és una obra d’art facilitada per Ele Carpenter en el marc del projecte Open Source Embroidery (Brodat de codi obert) que utilitza la connectivitat social i digital. Aquest brodat distribuït té com a objectiu cosir col·lectivament els diferents termes del text “Un lèxic concís del / per al procomú digital” del Raqs Media Collective (2003) com una manera pràctica d’analitzar i discutir el text i el seu significat actual. Cada terme es tria en relació amb el context específic de la seva producció a través de tallers grupals, conferències i esdeveniments. Els termes del lèxic són: Access (accés), Bandwidth (ample de banda), Code (codi), Data (informació), Ensemble (grup), Fractal (fractal), Gift (regal), heterogeneous (heterogeni), Iteration (iteració), Kernel (nucli), Liminal (liminar), Meme (meme), Nodes (nodes), Orbit (òrbita), Portability (portabilitat), Quotidian (quotidià), Rescension (desenvolupament d’una idea), Site (pàgina), Tools (eines), Ubiquity (ubiqüitat ), Vector (vector), Web (web), Xenophilly (xenófilia) Yarn (filat), and Zone (zona).

Durant el congrés, els participants podran contribuir al bordat col.lectiu del terme “Ubiquity” (ubiqüitat):

 

“Ubiqüitat: Estar a tot arreu. La capacitat de formar part de més d’un lloc. El simple fet de la situació heterogènia, una característica de la manera com els grups de memes, els paquets de dades, orbiten i romanen en diversos punts nodals dins d’un sistema. La propensió d’un meme a la ubiqüitat augmenta amb cada iteració, ja que un cop es parla d’ell, ja sempre existeix en una i una altra part. Comença a existir I a ser vigent (fins i tot inactivament) en la persona que escolta, així com en la que parla. Les històries, i els nuclis de les idees viatgen d’aquesta manera. Una versió, quan està en òrbita, es creua amb les seves variants. La zona on es creuen dues òrbites sol ser un lloc de transacció activa i transferència de significats. Cada versió, porta en la seva trajectòria memes relacionats amb ella. D’aquesta manera, a través d’encontres entre versions, les idees s’escampen, viatgen i tendeixen a la ubiqüitat. El que està a tot arreu és difícil de censurar, el que està a tot arreu no té falta d’aliats. Ser ubic és estar present i dispers en no-des. De vegades, la ubiqüitat és l’única resposta efectiva a la censura i l’aïllament.”

 

Fes clic aquí per llegir més sobre l’obra “Embroidered Digital Commons”.

 

El taller va ser possible gràcies a la col.laboració de BAU, Escola Superior de Disseny.
Agraiments especials a Isabel Pacho i Sara Rubio per la seva ajuda i entusiasme ajudant amb el taller.