En el marc del projecte Open Source Embroidery que es presentarà al panell de pràctiques obertes (Dimarts 3 de juliol), Ele Carpenter conduirà el workshop Embroidered Digital Commons, un brodat del text “Un lèxic concís del / pel procomú digital” del Raqs Media Collective (2003).

Embroidered Digital Commons és una obra d’art facilitada per Ele Carpenter en el marc del projecte Open Source Embroidery (Brodat de codi obert) que utilitza la connectivitat social i digital. Aquest brodat distribuït té com a objectiu cosir col·lectivament els diferents termes del text “Un lèxic concís del / per al procomú digital” del Raqs Media Collective (2003) com una manera pràctica d’analitzar i discutir el text i el seu significat actual. Cada terme es tria en relació amb el context específic de la seva producció a través de tallers grupals, conferències i esdeveniments. Els termes del lèxic són: Access (accés), Bandwidth (ample de banda), Code (codi), Data (informació), Ensemble (grup), Fractal (fractal), Gift (regal), heterogeneous (heterogeni), Iteration (iteració), Kernel (nucli), Liminal (liminar), Meme (meme), Nodes (nodes), Orbit (òrbita), Portability (portabilitat), Quotidian (quotidià), Rescension (desenvolupament d’una idea), Site (pàgina), Tools (eines), Ubiquity (ubiqüitat ), Vector (vector), Web (web), Xenophilly (xenófilia) Yarn (filat), and Zone (zona).

Durant el congrés, els participants podran contribuir al bordat col.lectiu del terme “Ubiquity” (ubiqüitat).

UBIQÜITAT

“Ubiqüitat: Estar a tot arreu. La capacitat de formar part de més d’un lloc. El simple fet de la situació heterogènia, una característica de la manera com els grups de memes, els paquets de dades, orbiten i romanen en diversos punts nodals dins d’un sistema. La propensió d’un meme a la ubiqüitat augmenta amb cada iteració, ja que un cop es parla d’ell, ja sempre existeix en una i una altra part. Comença a existir I a ser vigent (fins i tot inactivament) en la persona que escolta, així com en la que parla. Les històries, i els nuclis de les idees viatgen d’aquesta manera. Una versió, quan està en òrbita, es creua amb les seves variants. La zona on es creuen dues òrbites sol ser un lloc de transacció activa i transferència de significats. Cada versió, porta en la seva trajectòria memes relacionats amb ella. D’aquesta manera, a través d’encontres entre versions, les idees s’escampen, viatgen i tendeixen a la ubiqüitat. El que està a tot arreu és difícil de censurar, el que està a tot arreu no té falta d’aliats. Ser ubic és estar present i dispers en no-des. De vegades, la ubiqüitat és l’única resposta efectiva a la censura i l’aïllament.”

Fes clic aquí per llegir més sobre l’obra “Embroidered Digital Commons”.

 


El taller serà possible gràcies a la col.laboració de BAU, Escola Superior de Disseny