FAD
Inici > Projectes > La FAD Certification of Design Quality

La FAD Certification of Design Quality

 

 

Sobre la FAD Certification of Design Quality

Origen de la certificació

La FAD Certification of Design Quality neix quan el FAD impulsa la idea de donar una marca de qualitat a aquelles empreses i institucions que posin en funcionament bones pràctiques
en disseny i que posin a disposició de la ciutadania productes i serveis que demostrin aquestes qualitats. El sistema idoni per impulsar aquests processos i productes, en una societat avançada de mercat, és premiar i reconèixer amb una marca, un «certificat», aquestes pràctiques i donar-los el suport d'una entitat del prestigi i la longevitat del FAD.

Per desenvolupar en profunditat aquesta certificació, el FAD ha teixit una aliança estratègica amb Applus+, una de les empreses líders en certificacions, que ha aportat a la redacció de la certificació l'objectivitat i l'estructura que requereix un procés d'avaluació com aquest: si el prestigi i la reputació del FAD són inqüestionables en l'àmbit del disseny, la professionalitat i el rigor d'Applus+ ho són en l'àmbit de les certificacions.

El Foment de les Arts i del Disseny (FAD) és una organització centenària dedicada a la promoció i la millora del disseny en totes les seves vessants. En les seves activitats destaca sempre l'impuls als agents industrials i comercials de Catalunya perquè utilitzin d'una manera activa el disseny com a mètode de formalització i planificació dels seus productes i serveis, així com dels entorns on aquests es venen, es frueixen i es consumeixen.

En la ideologia fundacional del FAD es troba implantada la creença que el disseny millora la qualitat dels objectes, dels productes, dels espais i dels processos i, per tant, acaba també millorant la qualitat de vida dels ciutadans, en el ben entès que el disseny aporta millor funcionalitat i usabilitat, ajuda a produir objectes i processos ecològicament més sostenibles i és mostra de prestigi i de progrés.

Fundada l'any 1908 com a LGAI (Laboratori General d'Assaigs i Investigacions), Applus+ és una companyia líder en assaig, inspecció, certificació i serveis tecnològics a escala mundial.

És la primera multinacional espanyola en l'àmbit de la certificació, i està entre les primeres d'Europa en els sectors d'inspecció i assistència tècnica i laboratoris. L'objectiu d'Applus Certificació és donar solucions a tot tipus d'organitzacions per garantir que els seus actius, productes i serveis compleixin les normatives i reglaments mediambientals, de qualitat, salut i seguretat.

 

Objecte i finalitat

La FAD Certification of Design Quality té per objectiu fomentar l'ús del disseny com a mitjà de millora de la qualitat de vida i l'entorn de les persones en el marc dels establiments hotelers.
Aquesta certificació és una norma d'abast internacional. Es tracta, d'una certificació única al món, ja que, tant per les dificultats teòriques d'escriure la norma, com per les complexitats tècniques de portar-la a la pràctica, mai ningú havia entrat en aquest àmbit tan poc conegut però tan decisiu per a la nostra indústria, el nostre comerç i la seva competitivitat. Poden sol·licitar-la tots els establiments hotelers, entenent com a «establiments hotelers» qualsevol empresa l'activitat principal de la qual sigui l'allotjament, encara que s'hi desenvolupin altres activitats complementàries.

La present certificació és un segell de qualitat, exclusiu i reconegut pel prestigi del FAD i d'Applus+ a aquells establiments hotelers que mostrin la major excel·lència en l'aplicació de les pràctiques del bon disseny. Els establiments que gaudeixin de la FAD Certification of Design Quality asseguraran que ofereixen, de manera fefaent i comprovada, una altíssima qualitat espacial, ambiental i de comunicació gràfica, per al gaudi i major benestar dels seus clients.

Que és un bon disseny?

Malgrat els valors estètics als quals se sol associar el disseny, dissenyar no és sinònim de bonic, ni té necessàriament res a veure amb el preu ni amb les aparences estrafolàries. Al contrari, el disseny és un mètode de treball (una tècnica) que permet arribar a solucions desitjables el més adients, una vegada es planteja un problema o una necessitat.

Aquesta tècnica s'ha d'aplicar amb una sèrie de valors, com la professionalitat, la consciència social i la mediambiental, que es tindran en compte a l'hora d'obtenir la FAD Certification of Design Quality. Entre altres punts, s'analitzarà la funcionalitat, la personalitat, l'adequació al públic objectiu, la coherència del tot, la innovació i la sostenibilitat.

La millora en el disseny, millora de la competitivitat
Està demostrat que la qualitat dels establiments hotelers està directament relacionada amb la cura que aquests dediquen al disseny dels seus espais i dels seus productes, i que la millora en aquest àmbit està directament relacionada amb una major competitivitat i amb els processos d'innovació i renovació interna de les empreses hoteleres (veure la publicació Disseny per al turisme editada pel FAD, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, en http://www.fad.cat/files/publicationdocs/disseny-per-al-turisme.html).

A Barcelona i Catalunya, on el disseny ja no és només una marca de qualitat individual, sinó també un patró de posicionament de tot el comerç i la societat (i també, històricament, de la indústria i l'arquitectura), els processos de disseny han començat a formar part de les estratègies comercials de totes les empreses com un mecanisme decisiu per afegir valor als productes.

Gràcies a la FAD Certification of Design Quality es podrà verificar que aquest disseny és de qualitat, d'aquell que ens ha de permetre continuar sent líders en una de les indústries, la turística, amb més potencial del país.

+ info: http://designcertification.fad.cat

 

Enviant...
El correu electrònic s'ha enviat correctament