Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 4

'Llibre de referència / Libro de referencia'

Calamar Edicionescalamar-banner

www.calamarediciones.com

Calamar Ediciones, nascuda a Madrid i amb gairebé 40 títols al mercat, disposa de diverses col·leccions molt diferents entre elles, però amb un vincle comú associat a la cultura més propera. Els llibres publicats destaquen perquè són compendis molt elaborats de temàtiques culturals, com ara la música -de la qual edita una col·lecció molt vinculada amb Radio 3- o el cinema.

Calamar Ediciones, nacida en Madrid y con cerca de 40 títulos publicados, dispone de varias colecciones muy distintas entre ellas, pero con un vínculo común asociado a la cultura más cercana. Sus libros destacan por ser compendios muy elaborados de temáticas culturales, como la música -de la que publica una colección muy vinculada a Radio 3- o el cine.

Llibres/Libros:

Pedrero Santos, Juan A.:
Terror Cinema.
ISBN: 978-84-96235-23-6

Caro Baroja, Julio:
Estudios saharianos.
ISBN: 978-84-96235-28-1

Gèneres/Géneros:
Llibres de referencia, assaig.
Libros de referencia, ensayo.Lynx Edicionslynx-banner

www.lynxeds.com

Lynx Edicions neix l’any 1989 a Bellaterra per publicar l’obra Handbook of the Birds of the World en setze volums, títol de referència en l’àmbit ornitològic a nivell mundial pel seu caràcter documental. Des de llavors, ha tret al mercat més de 150 llibres, la major part dels quals són guies d’història natural que contribueixen a difondre de manera constant el coneixement del nostre entorn, per tal de fomentar no únicament una comprensió més gran de la natura, sinó també una conscienciació sobre els nostres actes i comportaments cap a ella.

Lynx Edicions nació en el año 1989 en Bellaterra para publicar la obra Handbook of the Birds of the World en dieciséis volúmenes, título de referencia en el ámbito ornitológico a nivel mundial por su carácter documental. Desde entonces, ha sacado al mercado más de 150 libros, la mayor parte de los cuales son guías de historia natural que contribuyen a difundir constantemente el conocimiento de nuestro entorno, por tal de fomentar no sólo una mayor comprensión de la naturaleza, sino también una concienciación sobre nuestros actos y comportamientos hacia ella.

Llibres/Libros:

Elliott, Andrew; Hoyo, Josep del; Sargatal, Jordi:
Handbook of the birds of the world. Vol. 6.
Barcelona, 2001.
ISBN: 978-84-87334-30-X

Elliott, Andrew; Hoyo, Josep del; Sargatal, Jordi:
Handbook of the birds of the world. Vol. 14.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-96553-50-7

Wilson, Don E.; Mittermeyer, Russell A.:
Handbook of the mammals of the world. Vol. 1.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-96553-49-1

Gèneres/Géneros:
Llibre de referència, monografies.
Libro de referencia, monografías.< Tornar / Volver