Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 4

'Monografies / Monografías'

Fundación Kreantawww.kreanta.org

Fundación Kreanta es funda a Barcelona al gener del 2007, amb l’objectiu de generar coneixements, valors i estratègies en l’àmbit de les polítiques de cultura i educació. Amb aquesta finalitat genera una sèrie de publicacions en les que difòn els resultats d’aquestes investigacions.

Fundación Kreanta se funda en Barcelona en enero del 2007, con el objetivo de generar conocimientos, valores y estrategias en el ámbito de las políticas públicas de cultura y educación. Con este fin genera una serie de publicaciones en las que difunde los resultados de estas investigaciones.

Llibres/Libros:

Manito Lorite, Félix:
Ciudades creativas : creatividad, innovación, cultura y agenda local
Barcelona, 2010.
ISBN: 978-84-614-0731-6

Manito Lorite, Félix:
Ciudades creativas : cultura, territorio, economía y ciudad
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-613-2572-6

Bertrán Coppini, Roser; Manito Lorite, Félix:
Aprendiendo de Colombia : cultura y educación para transformar la ciudad
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-612-5643-3

Gèneres/Géneros:
Monografies.
Monografías.Círculo de Bellas Artescba-banner

www.circulobellasartes.com

El Círculo de Bellas Artes, a Madrid, edita títols relacionats amb les seves activitats o amb els artistes vinculats a l’institució. Aquestes publicacions, lluny de ser simples catàlegs, s’han convertit amb el temps amb una bona col·lecció d’escrits teòrics sobre art, disseny i arquitectura.

El Círculo de Bellas Artes, en Madrid, edita títulos relacionados con sus actividades o los artistas vinculados a la institución. Estas publicaciones, lejos de ser simples catálogos, se han convertido con el tiempo en una buena colección de escritos teóricos sobre arte, diseño y arquitectura.

Llibres/Libros:

Caballero Bonald, José Manuel:
Prefiguraciones
Madrid, 2010.
ISBN: 978-84-87619-53-3

VV.AA.:
¡Oh, cielos!
Madrid, 2010.
ISBN: 978-84-87619-69-4

VV.AA.:
Produce, consume, recicla
Madrid, 2010.
ISBN: –

VV.AA.:
Mil miradas. Documentales del círculo de bellas artes. Vol.1
Madrid, 2010.
ISBN: –

Dávila, Ricky:
Ibérica
Figueres, 2003.
ISBN: 978-84-87619-16-8

Gèneres/Géneros:
Monografies.
Monografías.Ediciones Carenacarena-banner

www.edicionescarena.org

Ediciones Carena comença a publicar a Barcelona el 2005, amb la creença de que els vents de la cultura no bufen en una sola direcció. Les diverses col·leccions cobreixen la narrativa, la poesia, l’assaig i, molt destacable, el flamenc, temàtics sobre la qual ja han publicat nombrosos títols.

Ediciones Carena empieza a publicar en Barcelona en 2005 con la creencia que los vientos de la cultura no soplan en una sola dirección. Sus varias colecciones cubren la narrativa, la poesía, el ensayo y, destacable, el flamenco, temática sobre la cual ya han publicado numerosos títulos.

Llibres/Libros:

Hidalgo Gómez, Francisco:
Carmen Amaya
Barcelona, 1995.
ISBN: 978-84-88944-03-0

Arias, José Alberto:
Tradición y experimentos en el baile flamenco: Rosa Montes y Alberto Alarcón
Barcelona, 2000.
ISBN: 978-84-96357-86-0

González Fuentes, Juan Antonio:
Haikus sin estación
Barcelona, 2010.
ISBN: 978-84-15021-20-9

VV.AA.:
I Certamen de Teatro de José Moreno Arenas
Barcelona, 2010.
ISBN: 978-84-15021-17-9

Villar, José Luís:
Mensaje desde el silencio
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-93626-54-9

Gèneres/Géneros:
Narrativa, Poesia, Assaig, Monogràfic.
Narrativa, Poesía, Ensayo, Monográfico.< Tornar / Volver