Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 4

'Narrativa / Narrativa'

Adesiara Editorialadesiara-banner

www.adesiaraeditorial.cat

Adesiara Editorial, amb seu a Martorell, és una empresa nascuda l’any 2007 amb la intenció de confeccionar un catàleg de 8 a 10 llibres anuals de traduccions acurades al català d’obres de la literatura universal, tant antigues com modernes, oblidades o que mai no han estat publicades en la nostra llengua.

Adesiara Editorial, con sede en Martorell, es una empresa nacida en el año 2007 con la intención de confeccionar un catálogo de 8 a 10 libros anuales con esmeradas traducciones al catalán de obras de la literatura universal, tanto antiguas como modernas, olvidadas o que nunca han sido publicadas en dicha lengua.

Llibres/Libros:

Thackeray, William:
El llibre dels esnobs.
Martorell, 2009.
ISBN: 978-84-92405-16-9

Racine, Jean:
Berenice.
Martorell, 2008.
ISBN: 978-84-92405-08-4

Grau, Sergi (ed.):
Antologia obituària dels filòsofs de la Grècia Antiga.
ISBN: 978-84-92405-18-3

Gèneres/Géneros:
Narrativa.
Narrativa.Alfabiaalfabia-banner

www.edicionesalfabia.com

Alfabia és una editorial que té com a objectiu rescatar clàssics ocults i apostar per joves novells, i ho fa en pràctiques obres que faciliten la lectura dels textos que publica. Va néixer recentment, l’any 2008, a Barcelona, i contempla la publicació d’una mitjana de 8 llibres l’any, per poder dedicar a cada obra la cura i l’atenció que es mereix.

Alfabia es una editorial que tiene como objetivo rescatar clásicos ocultos y apostar por jóvenes autores, y lo hace en prácticas obras que facilitan la lectura de los textos que publica. Nació recientemente, en el año 2008, en Barcelona, y contempla la publicación de una media de 8 libros al año, a fin de poder dedicar a cada obra el cuidado y la atención que se merece.

Llibres/Libros:

Villalonga, Llorenç:
Bearn, o la Sala de las muñecas.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-613-1839-1

Fernández Cubas, Cristina:
El vendedor de sombras de viaje.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-612-9791-7

Menéndez Salmón, R.:
Los caballos azules.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937348-1-7

Díaz, Junot:
Nilda. El sol, la luna, las estrellas. Otravida, otravez.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-613-1558-1

Michon, Pierre:
Mitologías de invierno.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-613-2701-0

Gèneres/Géneros:
Narrativa.
Narrativa.Alpha Decayalphadecay-banner

www.alphadecay.org

Alpha Decay és una editorial fundada a Barcelona l’any 2004 i apadrinada per Carme Balcells. La línia que segueix es basa a elaborar un catàleg molt acurat format per aquells títols de filosofia i narrativa contracultural amb un cert ànim corrosiu que no troben lloc a les altres editorials. Dels 50 títols que actualment configuren el seu catàleg, en destaquem les col·leccions “Alpha Mini” i “Alpha Palabra”, càpsules de “literatura instantània” que atorguen un nou valor al gènere del discurs.

Alpha Decay es una editorial fundada en Barcelona en el año 2004 y apadrinada por Carme Balcells. La línea que sigue se basa en elaborar un catálogo muy cuidado formado por aquellos títulos de filosofía y narrativa contracultural con un cierto ánimo corrosivo que no se encuentra en las demás editoriales. De los 50 títulos que actualmente configuran su catálogo, destacamos las colecciones “Alpha Mini” y “Alpha Palabra”, cápsulas de “literatura instantánea” que otorgan un nuevo valor al género del discurso.

Llibres/Libros:

AADD:
Discursos.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-935863-3-1

Cirlot, Juan Eduardo; Cirlot, Victoria:
Cirlot en Vallcarca.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-936540-2-3

AADD:
Matar en Barcelona.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937269-5-9

Petit, Philippe:
Alcanzar las nubes.
Barcelona, 2007.
ISBN: 978-84-934868-9-1

Clevenger, Craig:
Manual del contorsionista.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937269-4-2

Gèneres/Géneros:
Narrativa, assaig.
Narrativa, ensayo.< Tornar / Volver