Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 4

'Assaig / Ensayo'

Alpha Decayalphadecay-banner

www.alphadecay.org

Alpha Decay és una editorial fundada a Barcelona l’any 2004 i apadrinada per Carme Balcells. La línia que segueix es basa a elaborar un catàleg molt acurat format per aquells títols de filosofia i narrativa contracultural amb un cert ànim corrosiu que no troben lloc a les altres editorials. Dels 50 títols que actualment configuren el seu catàleg, en destaquem les col·leccions “Alpha Mini” i “Alpha Palabra”, càpsules de “literatura instantània” que atorguen un nou valor al gènere del discurs.

Alpha Decay es una editorial fundada en Barcelona en el año 2004 y apadrinada por Carme Balcells. La línea que sigue se basa en elaborar un catálogo muy cuidado formado por aquellos títulos de filosofía y narrativa contracultural con un cierto ánimo corrosivo que no se encuentra en las demás editoriales. De los 50 títulos que actualmente configuran su catálogo, destacamos las colecciones “Alpha Mini” y “Alpha Palabra”, cápsulas de “literatura instantánea” que otorgan un nuevo valor al género del discurso.

Llibres/Libros:

AADD:
Discursos.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-935863-3-1

Cirlot, Juan Eduardo; Cirlot, Victoria:
Cirlot en Vallcarca.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-936540-2-3

AADD:
Matar en Barcelona.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937269-5-9

Petit, Philippe:
Alcanzar las nubes.
Barcelona, 2007.
ISBN: 978-84-934868-9-1

Clevenger, Craig:
Manual del contorsionista.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937269-4-2

Gèneres/Géneros:
Narrativa, assaig.
Narrativa, ensayo.Alrevésalreves-banner

www.alreveseditorial.com

Alrevés és una editorial de creació molt recent (2009) que treballa la publicació i la venda de llibres des d’un tracte molt personalitzat. Pretén defugir la creació de col·leccions que li puguin limitar la selecció de títols, tant pel que respecta als continguts com als formats. En canvi, busca un tracte directe amb els autors, els llibreters i els lectors per decidir si cada llibre és adequat o necessari, tant si es tracta de recuperacions com d’obres inèdites, i fer-ne la millor edició possible.

Alrevés es una editorial de creación muy reciente (2009) que trabaja la publicación y la venta de libros desde un trato muy personalizado. Pretende eludir la creación de colecciones que le puedan limitar la selección de títulos, tanto por lo que respecta a los contenidos como a los formatos. En cambio, busca un trato directo con los autores, los libreros y los lectores para decidir si cada obra es adecuada o necesaria, tanto si se trata de recuperaciones como de obras inéditas, y hacer la mejor edición posible.

Llibres/Libros:

Forment, Josep:
Arthur Rimbaud, la belleza del diablo.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937435-1-2

Lafaye, Jean-Jacques:
Una vida de Stefan Zweig. Nostalgias europeas.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937435-2-9

Ibáñez, Julián:
Perro vagabundo busca a quién morder.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937435-0-5

Gèneres/Géneros:
Narrativa, assaig.
Narrativa, ensayo.Arcàdiaarcadia-banner

www.arcadia-editorial.com

Arcàdia és un segell editorial nascut a Barcelona l’any 2004 dins el context de la llibreria La Central. Els 23 llibres que formen el seu catàleg contribueixen a difondre la història de les idees i les seves manifestacions contemporànies des de totes les disciplines del coneixement. Complementàriament al treball editorial, Arcàdia promou conferències, debats i cursos en col·laboració amb altres entitats culturals.

Arcàdia es un sello editorial nacido en Barcelona en el año 2004 dentro del contexto de la librería La Central. Las 23 obras que forman su catálogo contribuyen a difundir la historia de las ideas y sus manifestaciones contemporáneas desde todas las disciplinas del conocimiento. Complementariamente al trabajo editorial, Arcàdia promueve conferencias, debates y cursos en colaboración con otras entidades culturales.

Llibres/Libros:

Steiner, George:
Els llibres que no he escrit.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-935345-2-3

Bauman, Zygmunt:
Confianza y temor en la ciudad. Vivir con extranjeros.
Barcelona, 2006.
ISBN: 97884934096-4-7

Lepenies, Wolf:
Melancolía y utopía.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-935345-5-4

Magris, Claudio:
Les fronteres del diàleg.
Barcelona, 2006.
ISBN: 978-84-934096-6-1

Ginzburg, Carlo:
Por Reverència Terror. Llegir Hobbes avui.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937025-1-9

Gèneres/Géneros:
Assaig.
Ensayo.< Tornar / Volver