Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Traspiéstraspies-banner

www.traspies.com

Editorial Traspiés, amb seu a Otura (Granada), publica dues col·leccions: “Literatura”, destinada a difondre grans clàssics de la narrativa breu, i “Vagamundos”, creada l’any 2009, formada per versions il·lustrades de llibres d’autors nacionals i internacionals contemporanis, on les imatges i el text formen un conjunt cohesionat, amb la qual cosa ofereix una nova manera de llegir narrativa.

Editorial Traspiés, con sede en Otura (Granada), publica dos colecciones: “Literatura”, destinada a difundir grandes clásicos de la narrativa breve, y “Vagamundos”, creada en el año 2009 y formada por versiones ilustradas de libros de autores nacionales e internacionales contemporáneos, donde las imágenes y el texto forman un conjunto cohesionado, con lo cual ofrece una nueva manera de leer narrativa.

Llibres/Libros:

Swift, Jonathan:
Una humilde propuesta.
Granada, 2008.
ISBN: 978-84-936774-1-1

Ayuso Verde, Ana:
Dónde sueñan los tigres.
Granada, 2008.
ISBN: 978-84-936774-0-4

Rodríguez, Hilario J.:
Mapa mudo.
Granada, 2008.
ISBN: 978-84-936774-2-8

Irving, Washington:
El alquimista de Granada.
Granada, 2008.
ISBN: 978-84-935427-2-6

Gálvez, Cristina:
Monstruos cotidianos.
Granada, 2008.
ISBN: 978-84-935427-9-5

Gèneres/Géneros:
Narrativa, libro ilustrado
Narrativa, llibre il·lustrat

Assaig, llibre infantil.    Proteus es un proyecto de edición que empieza en el año 2008 en Cànoves, con la ética contemporánea como eje vertebrador de sus colecciones. La idea principal es hacer de dicha disciplina una temática moderna y práctica, en lugar de clásica y retórica. De entre la veintena de títulos publicados, destacamos la colección “Siglo XXI”, por la contemporaneidad de los temas que trata y los libros que forman parte de “Helena”, colección destinada al público infantil.    Proteus és un projecte d’edició que engega l’any 2008 a Cànoves, amb l’ètica contemporània com a eix vertebrador de les seves col·leccions. La idea principal és fer d’aquesta disciplina una temàtica moderna i pràctica, més que no pas clàssica i retòrica. D’entre la vintena de títols publicats, en destaquem la col·lecció “Siglo XXI” per la contemporaneïtat dels  temes que tracta i els llibres que formen part d'”Helena”, col·lecció destinada al públic infantil.
Diderot: Pensamientos filosóficos. El combate por la libertad.    Cànoves i Samalús, 2009.    Cànoves i Samalús, 2009.    978-84-936999-5-6     Siurana, Juan Carlos: La sociedad ética.    Cànoves i Samalús, 2009.    Cànoves i Samalús, 2009.    978-84-936999-6-3    Marzano, Michela: Consieto, luego existo.    Cànoves i Samalús, 2009.    Cànoves i Samalús, 2009.    978-84-936999-8-7    Brenifier, Oscar; Moüy, Iris de: La verdad según Ninon.    Cànoves i Samalús, 2009.    Cànoves i Samalús, 2009.    9-75215-32568    Bayar, Michèle; Sadat, Mandana: Kodor.    Cànoves i Samalús, 2009.    Cànoves i Samalús, 2009.    978-84-936999-0-1


< Tornar / Volver