Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Tantàgoratantagora-banner

www.tantagora.net

Tantàgora és una associació sense ànim de lucre fundada a Barcelona que persegueix l’objectiu d’obrir camins nous que permetin ampliar el camp de la narració en la seva vessant pedagògica i artisticoliterària. D’entre les activitats que realitza amb aquesta finalitat, en destaca la línia editorial, que comença l’any 2005, quan inicia la creació d’obres de narrativa dirigides al públic infantil. En ressaltem la col·lecció “La Guerra dels Grans”, formada per relats il·lustrats inspirats en històries reals explicades per homes i dones que van viure la guerra del 1936-1939 quan eren infants.

Tantàgora es una asociación sin ánimo de lucro fundada en Barcelona que persigue el objetivo de abrir caminos nuevos que permitan ampliar el campo de la narración en su vertiente pedagógica y artístico-literaria. De entre las actividades que realiza con dicha finalidad, destaca su línea editorial, que comienza en el año 2005, cuando inicia la creación de obras de narrativa dirigidas al público infantil. Ponemos de relieve su colección “La Guerra dels Grans”, formada por relatos ilustrados inspirados en historias reales explicadas por hombres y mujeres que vivieron la guerra del 1936-1939 cuando eran niños.

Llibres/Libros:

Ros, Roser:
Els tres tambors.
Barcelona, 2007.
ISBN: 978-84-611-9975-4

Moscada, Neus; Crespo, Manuel:
Passeig pel sostre.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-936256-4-1

AADD:
Plou i fa sol les bruixes es pentinen.
Barcelona, 2007.
ISBN: 978-84-936256-1-0

Cabús, Xavier:
El karma del carnisser.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-936-2563-4

Altarriba, Laia:
El barret del milicià.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-936256-2-7

Gèneres/Géneros:
Llibre infantil.
Libro infantil.

Diderot: Pensamientos filosóficos. El combate por la libertad.    Cànoves i Samalús, 2009.    Cànoves i Samalús, 2009.    978-84-936999-5-6     Siurana, Juan Carlos: La sociedad ética.    Cànoves i Samalús, 2009.    Cànoves i Samalús, 2009.    978-84-936999-6-3    Marzano, Michela: Consieto, luego existo.    Cànoves i Samalús, 2009.    Cànoves i Samalús, 2009.    978-84-936999-8-7    Brenifier, Oscar; Moüy, Iris de: La verdad según Ninon.    Cànoves i Samalús, 2009.    Cànoves i Samalús, 2009.    9-75215-32568    Bayar, Michèle; Sadat, Mandana: Kodor.    Cànoves i Samalús, 2009.    Cànoves i Samalús, 2009.    978-84-936999-0-1


< Tornar / Volver