Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Sexto Pisosextopiso-banner

www.sextopiso.com

Sexto Piso és una de les editorials independents més influents a Mèxic. Ha aconseguit, entre d’altres, el I Premi Internacional Jove Editor, atorgat per la Fira del Llibre de Londres. Des de 2006, s’ha instal·lat a Madrid i publica a cavall dels dos continents. El seu objectiu és apostar per la narrativa clàssica i contemporània, a fi de suplir el buit que existeix en els diversos mercats editorials, tot i que també té un racó per a la literatura assagística i el pensament. Com a component del grup Contexto, l’any 2008 va obtenir el Premi a la Millor Tasca Editorial.

Sexto Piso es una de las editoriales independientes más influyentes en México. Ha conseguido, entre otros, el I Premio Internacional Joven Editor, otorgado por la Feria del Libro de Londres. Desde 2006, se ha instalado en Madrid y publica a caballo de los dos continentes. Su objetivo es apostar por la narrativa clásica y contemporánea para suplir el vacío que existe en los diversos mercados editoriales, aunque tiene también un rincón para  la literatura ensayística y el pensamiento. Como componente del grupo Contexto, en el año 2008 obtuvo el Premio a la Mejor Labor Editorial.

Llibres/Libros:

Rubert de Ventós, Xavier:
Filosofía de andar por casa.
Madrid, 2009.
ISBN: 978-84-96867-56-7

Chesterton, G.K.:
El juicio del doctor Johnson.
Madrid, 2009.
ISBN: 978-84-96867-46-8

Schreber, Daniel Paul:
Memorías de un enfermo de nervios.
Madrid, 2008.
ISBN: 978-84-96867-16-1

AADD:
Contar cuentos.
Madrid, 2007.
ISBN: 978-84-935204-9-6

Kipling, Rudyard:
El mejor relato del mundo y otros no menos buenos.
Madrid, 2007.
ISBN: 978-84-96867-10-9

Gèneres/Géneros:
Assaig.
Ensayo.< Tornar / Volver