Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

SD Edicionssd-banner

www.sdedicions.com

SD Edicions apareix a Barcelona l’any 2005. Tot i l’eclecticisme de les seves obres, no es pot dir que sigui una editorial de tall generalista, ja que publica en àmbits molt concrets i variats: cuina, estètica, literatura infantil, poesia, joieria, etc. En destaquen la qualitat dels llibres infantils il·lustrats i de la col·lecció de cuina “Productes de Mercat”, en cada entrega de la qual col·labora amb un cuiner reconegut.

SD Edicions aparece en Barcelona en el año 2005. A pesar del eclecticismo de sus obras, no se puede decir que sea una editorial de tipo generalista, puesto que publica en ámbitos muy concretos y variados: cocina, estética, literatura infantil, poesía, joyería, etc. Es de destacar la calidad de sus libros infantiles ilustrados y su colección de cocina “Productes de Mercat”, en cuyas entregas colabora con un cocinero reconocido.

Llibres/Libros:

Parellada, Ada:
La carbassa.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-9207-06-8

Marín, Montse:
La llimona.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-936578-1-9

Llinàs, Sílvia:
El conill.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-935921-4-1

Pellicer, Xavier:
La cansalada.
Barcelona, 2006.
ISBN: 978-84-609-8126-6

Massó, Josep Maria:
El nap.
Barcelona, 2007.
ISBN: 978-84-935921-5-8

Gèneres/Géneros:
Monografies.
Monografías.< Tornar / Volver