Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Riurau Editorsriurau-banner

www.riuraueditors.cat

De la mateixa manera que un músic passa un munt d’anys de la seva vida perfeccionant la seva tècnica abans d’interpretar les grans peces clàssiques, així ha d’obrar un traductor abans de traduir les grans obres de la literatura universal. Riurau Editors, de creació recent (2009) i amb seu a Barcelona, així ho creu, per aquest motiu, el seu catàleg ofereix execel·lents traduccions al català de grans títols de la literatura universal.

De la misma manera que un músico pasa muchos años de su vida perfeccionando su técnica antes de interpretar las grandes piezas clásicas, así debe obrar un traductor antes de traducir las grandes obras de la literatura universal. Riurau Editors, de creación reciente (2009) y con sede en Barcelona, así lo cree. Por dicho motivo, su catálogo ofrece excelentes traducciones al catalán de grandes títulos de la literatura universal.

Llibres/Libros:

Goethe, J.W.:
Faust.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937037-0-7

Bastiat, Frédéric:
Allò que es veu i allò que no es veu.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937037-1-4

Kleist, Heinrich von:
Michael Kohlhaas.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-612-5137-7

Paine, Thomas:
Sentit comú.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937037

Gèneres/Géneros:
Narrativa, assaig.
Narrativa, ensayo.< Tornar / Volver