Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Punctumpunctum-banner

www.editorialpunctum.com

Punctum és una editorial creada el mes de desembre de 2005 i establerta a Lleida que està especialitzada en la publicació de materials i estudis sobre filologia catalana. L’objectiu dels 24 títols publicats fins ara és oferir la màxima qualitat possible, tant pel que fa a l’edició filològica dels textos, com a l’aplicació de la tipografia i els materials emprats. En la lluita per aconseguir aquest grau de qualitat, cerca coeditar alguns dels seus títols amb institucions i altres editorials com una manera d’establir sinergies cap a finalitats comunes.

Punctum es una editorial creada en el mes de diciembre de 2005 y establecida en Lérida que está especializada en la publicación de materiales y estudios sobre filología catalana. El objetivo de los 24 títulos publicats hasta la fecha es ofrecer la máxima calidad posible, tanto respecto a la edición filológica de los textos, com a la aplicación de la tipografía y los materiales empleados. En su empeño por conseguir dicho grado de calidad, busca coeditar algunos de sus títulos con instituciones y otras editoriales como una manera de establecer sinergias hacia finalidades comunes.

Llibres/Libros:

AADD:
Gèneres i formes en la literatura catalana d’entreguerres (1918-1939).
Lleida, 2005.
ISBN: 978-84-934802-2-6

Foix, J. V.:
Poemes de pedra.
Lleida, 2006.
ISBN: 978-84-934802-4-0

Foguet i Boreu, Francesc:
Teatre en temps de guerra i revolució (1936-1939).
Lleida, 2008.
ISBN: 978-84-936094-2-9

AADD:
La projecció social de l’escriptor en la literatura catalana contemporània.
Lleida, 2007.
ISBN: 978-84-934802-6-4

Gener, Pompeyo:
Mis antepasados y yo. Apuntes para unas memorias.
Lleida, 2007.
ISBN: 978-84-934802-8-8

Gèneres/Géneros:
Narrativa, assaig.
Narrativa, ensayo.< Tornar / Volver