Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Proteusproteus-banner

www.editorialproteus.com

Proteus és un projecte d’edició que engega l’any 2008 a Cànoves, amb l’ètica contemporània com a eix vertebrador de les seves col·leccions. La idea principal és fer d’aquesta disciplina una temàtica moderna i pràctica, més que no pas clàssica i retòrica. D’entre la vintena de títols publicats, en destaquem la col·lecció “Siglo XXI” per la contemporaneïtat dels temes que tracta i els llibres que formen part d'”Helena”, col·lecció destinada al públic infantil.

Proteus es un proyecto de edición que empieza en el año 2008 en Cànoves, con la ética contemporánea como eje vertebrador de sus colecciones. La idea principal es hacer de dicha disciplina una temática moderna y práctica, en lugar de clásica y retórica. De entre la veintena de títulos publicados, destacamos la colección “Siglo XXI”, por la contemporaneidad de los temas que trata y los libros que forman parte de “Helena”, colección destinada al público infantil.

Llibres/Libros:

Siurana, Juan Carlos:
La sociedad ética.
Cànoves i Samalús, 2009.
ISBN: 978-84-936999-6-3

Diderot:
Pensamientos filosóficos. El combate por la libertad.
Cànoves i Samalús, 2009.
ISBN: 978-84-936999-5-6

Marzano, Michela:
Consiento, luego existo.
Cànoves i Samalús, 2009.
ISBN: 978-84-936999-8-7

Brenifier, Oscar; Moüy, Iris de:
La verdad según Ninon.
Cànoves i Samalús, 2009.
ISBN: 9-75215-32568

Bayar, Michèle; Sadat, Mandana:
Kodor.
Cànoves i Samalús, 2009.
ISBN: 978-84-936999-0-1

Gèneres/Géneros:
Assaig, llibre infantil.
Ensayo, libro infantil.< Tornar / Volver