Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Planta 29planta29-banner

www.coleccionplanta29.com

Planta 29 és una editorial sorgida a l’Àrea d’Innovació Corporativa del BBVA. En col·laboració amb Ediciones del Cobre i la Sociedad de las Indias Electrónicas, publica aquells textos i aquells autors innovadors que, des de l’àmbit lingüístic del castellà, aborden, moltes vegades uns quants anys abans de les referències anglosaxones, textos d’assaig i divulgació per comprendre com s’articula la nostra societat. Totes les obres, menys de 10 en l’actualitat, es publiquen sota llicència de domini públic en la seva versió digital.

Planta 29 es una editorial surgida en el Área de Innovación Corporativa del BBVA. En colaboración con Ediciones del Cobre y la Sociedad de las Indias Electrónicas, publica aquellos textos y aquellos autores innovadores que, desde el ámbito lingüístico del castellano, aborden, muchas veces años antes de las referencias anglosajonas, textos de ensayo y de divulgación para comprender como se articula nuestra sociedad. Todas las obras, menos de 10 en la actualidad, se publican bajo licencia de dominio público en su versión digital.

Llibres/Libros:

Ugarte, David:
El poder de las redes.
Barcelona, 2007.
ISBN: 978-84-96501-32-4

Urrutia Elejalde, Juan:
El capitalismo que viene.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-96501-41-6

Alcántara, Jose F.:
La sociedad de control.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-96501-43-0

Gutiérrez-Rubí, Antoni:
Políticas.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-96501-39-3

Gèneres/Géneros:
Assaig.
Ensayo.< Tornar / Volver