Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Periféricaperiférica-banner

www.editorialperiferica.com/

Periférica, nascuda l’any 2006 a Càceres, ofereix, mitjançant el seu catàleg de 42 llibres publicats fins ara, una selecció de “clàssics moderns”, molts dels quals són inèdits o poc difosos encara en castellà, amb una especial atenció a aquells autors que, entre la Il·lustració i la fi del segle XIX, van conformar la idea d’Europa. Premio Nacional a la Labor Editorial Cultural l’any 2008, juntament amb la resta d’editorials del grup Contexto.

Periférica, nacida en el año 2006 en Cáceres, ofrece, por medio de su catálogo de 42 libros publicados hasta ahora, una selección de “clásicos modernos”, muchos de los cuales son inèditos o poco difundidos todavía en castellano, con una especial atención a aquellos autores que, entre la Ilustración y el fin del siglo XIX, conformaron la idea de Europa. Premio Nacional a la Labor Editorial Cultural en el año 2008, junto con el resto de editoriales del grupo Contexto.

Llibres/Libros:

Mréjen, Valérie:
El Agrio.
Càceres, 2009.
ISBN: 978-84-936926-8-1

Cholomondeley, Mary:
La polilla y la herrumbre.
Càceres, 2008.
ISBN: 978-84-936232-1-0

Barrett, Rafael:
Hacia el porvenir.
Càceres, 2008.
ISBN: 978-84-936332-5-8

Codesal, Javier:
Feliz humo.
Càceres, 2009.
ISBN: 978-84-936926-4-3

Verga, Giovanni:
La vida en el campo.
Càceres, 2008.
ISBN: 978-84-936232-6-5

Gèneres/Géneros:
Narrativa.
Narrativa.< Tornar / Volver