Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Morsamorsa-banner

www.morsa.es

Morsa és un petit projecte editorial que començà a Barcelona l’any 2000. Des del principi, la seva intenció ha estat crear obres atípiques on el text i les il·lustracions siguin igualment importants. Tal com els seus responsables expliquen, fan “llibres on el rigor intel·lectual és menys important que el concepte i el sentiment dels seus autors”. En els 11 títols que configuren el seu catàleg, hi podem veure reflectida la personalitat de personatges clau de la modernitat barcelonina, com ara Juanjo Sáez, entre d’altres.

Morsa es un pequeño proyecto editorial que empezó en Barcelona en el año 2000. Desde el principio, ha tenido la intención de crear obras atípicas donde el texto y las ilustraciones sean igualmente importantes. Tal como sus responsables cuentan, hacen “libros donde el rigor intelectual es menos importante que el concepto y el sentimiento de sus autores”. En los 11 títulos que configuran su catálogo, podemos ver reflejada la personalidad de personajes clave de la modernidad barcelonesa, com Juanjo Sáez, entre otros.

Llibres/Libros:

Cejas, Javier:
Gin Tonic.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-612-2830-8

Manos de topo; Ordi, Chuso:
Manos de topo.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-612-6780-4

Gallardo Muñoz, Juan; Troya, Jose Antonio:
Yo, Curtis Garland.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-613-0523-0

Ranz, Daniel; Andrada, Javier:
Erina.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-613-0524-7

Sáez, Juanjo:
Buenos tiempos para la muerte. Tercera edició.
Barcelona, 2008.
ISBN: ISBN-13: 978-84-612-6776-7

Gèneres/Géneros:
Llibre il·lustrat, llibre d’artista.
Libro ilustrado, libro de artista.< Tornar / Volver