Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Minúsculaminuscula-banner

www.editorialminuscula.com/

Minúscula, nascuda a Barcelona l’any 2000, és una editorial que fa al·lusió al seu nom establint un vincle amb els seus lectors sense estridències, “en veu baixa”. Mitjançant una desena de llibres a l’any, ha anat configurant lentament un catàleg que reflecteix un marcat interès per la cultura europea i el patrimoni artístic més cosmopolita, posant un èmfasi especial en aquells autors que han enderrocat fronteres i que han anat desxifrant amb sensibilitat els signes dels temps.

Minúscula, nacida en Barcelona en el año 2000, es una editorial que hace alusión a su nombre estableciendo un vínculo con sus lectores sin estridencias, “en voz baja”. Con una decena de libros al año, ha ido configurando lentamente un catálogo que refleja un marcado interés por la cultura europea y el patrimonio artístico más cosmopolita, poniendo un énfasis especial en aquellos autores que han derribado fronteras y han ido descifrando con sensibilidad los signos de los tiempos.

Llibres/Libros:

Klemperer, Victor:
LTI. La lengua del Tercer Reich.
Barcelona, 2007.
ISBN: 978-84-95587-07-7

Shalámov, Varlam:
Relatos de Kolimá.
Barcelona, 2007.
ISBN: 978-84-95587-34-3

Madieri, Marisa:
Verde agua.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-95587-02-2

Roth, Joseph:
Crónicas berlinesas.
Barcelona, 2007.
ISBN: 978-84-95587-29-9

Tsvietáieva, Marina:
Viva voz de vida.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-95587-45-9

Gèneres/Géneros:
Narrativa, assaig.
Narrativa, ensayo.< Tornar / Volver