Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Milimbomilimbo-banner

www.milimbo.com

Milimbo és una petita editorial creada l’any 2006 a València. Els llibres que publica experimenten amb la narració visual, tot explorant conceptes clau de la percepció visual. Els seus 8 títols són reinterpretacions il·lustrades de clàssics de la narrativa infantil, i es llegeixen observant allò que no pot ser explicat amb paraules: formes i colors que estimulen la imaginació, tant dels petits com dels més grans. Les obres que ha publicat no estan registrades amb un ISBN, greu error habitual en les editorials més peites, ja que actualment, sense aquest registre, els llibres estan condemnats a l’ostracisme.

Milimbo es una pequeña editorial creada en el año 2006 en Valencia. Los libros que publica experimentan con la narración visual, explorando conceptos clave de la percepción visual. Sus 8 títulos son reinterpretaciones ilustradas de clásicos de la narrativa infantil, y se leen observando aquello que no puede ser explicado por medio de palabras: formas y colores que estimulan la imaginación, tanto de los niños como de los mayores. Las obras que ha publicado no están registradas con un ISBN, grave error habitual en las editoriales pequeñas, puesto que, actualmente, sin dicho registro, los libros están condenados al ostracismo.

Llibres/Libros:

Milimbo:
Pequeños sucesos.
València, 2009.

Milimbo:
Y recuerda.

Milimbo:
Una rubia de Rusia.

MIlimbo:
Hansel y Gretel.

Milimbo:
La luna sabe a pescao.

Gèneres/Géneros:
Llibre infantil, llibre d’artista.
Libro infantil, libro de artista.< Tornar / Volver