Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Mas Casablancacasablanca-banner

www.mascasablanca.com/html/elscontes.html

Mas Casablanca, a prop de Taradell, és la iniciativa d’una associació que pretén acostar a nens i adults una forma de vida autosuficient associada al món rural. Des del 2005, publica llibres infantils que destaquem perquè tenen uns continguts molt elaborats sobre la vida a pagès: els estris, les tècniques, els recursos vegetals i animals, etc., amb la finalitat de documentar, difondre i preservar tot aquest llegat cultural. Llàstima que no contempli treballar amb un dissenyador gràfic.

Mas Casablanca, cerca de Taradell, es la iniciativa de una asociación que pretende acercar a niños y adultos un tipo de vida autosuficiente asociada al mundo rural. Desde 2005, publica libros infantiles que destacamos porque tienen unos contenidos muy elaborados sobre la vida del campo: los utensilios, las técnicas, los recursos vegetales y animales, etc., con la finalidad de documentar, difundir y preservar todo este legado cultural. Es una pena que no contemple trabajar con un diseñador gráfico.

Llibres/Libros:

Scaramuix:
La visita de la Valentina.
Taradell, 2005.
ISBN: 978-84-609-7815-2

Scaramuix:
Secrets del bosc.
Taradell, 2006.
ISBN: 978-84-611-2701-3

Scaramuix:
Un encàrrec complicat.
Taradell, 2007.
ISBN: 978-84-611-4525-6

Scaramuix:
Problemes d’altura.
Taradell, 2007.
ISBN: 978-84-611-6291-8

Scaramuix:
Plou sobre mullat.
Taradell, 2009.
ISBN: 978-84-613-3734-7

Gèneres/Géneros:
Llibre infantil.
Libro infantil.< Tornar / Volver