Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Lynx Edicionslynx-banner

www.lynxeds.com

Lynx Edicions neix l’any 1989 a Bellaterra per publicar l’obra Handbook of the Birds of the World en setze volums, títol de referència en l’àmbit ornitològic a nivell mundial pel seu caràcter documental. Des de llavors, ha tret al mercat més de 150 llibres, la major part dels quals són guies d’història natural que contribueixen a difondre de manera constant el coneixement del nostre entorn, per tal de fomentar no únicament una comprensió més gran de la natura, sinó també una conscienciació sobre els nostres actes i comportaments cap a ella.

Lynx Edicions nació en el año 1989 en Bellaterra para publicar la obra Handbook of the Birds of the World en dieciséis volúmenes, título de referencia en el ámbito ornitológico a nivel mundial por su carácter documental. Desde entonces, ha sacado al mercado más de 150 libros, la mayor parte de los cuales son guías de historia natural que contribuyen a difundir constantemente el conocimiento de nuestro entorno, por tal de fomentar no sólo una mayor comprensión de la naturaleza, sino también una concienciación sobre nuestros actos y comportamientos hacia ella.

Llibres/Libros:

Elliott, Andrew; Hoyo, Josep del; Sargatal, Jordi:
Handbook of the birds of the world. Vol. 6.
Barcelona, 2001.
ISBN: 978-84-87334-30-X

Elliott, Andrew; Hoyo, Josep del; Sargatal, Jordi:
Handbook of the birds of the world. Vol. 14.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-96553-50-7

Wilson, Don E.; Mittermeyer, Russell A.:
Handbook of the mammals of the world. Vol. 1.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-96553-49-1

Gèneres/Géneros:
Llibre de referència, monografies.
Libro de referencia, monografías.< Tornar / Volver