Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

H. Associació per a les Arts Contemporànieswww.h-aac.net

H és una associació, amb seu a Vic, que té per finalitat impulsar activitats dirigides al foment i la difusió de les manifestacions artístiques i de pensament compromeses amb les estètiques i les idees contemporànies. Les seva línia editorial està orientada a reflexionar sobre propostes estètiques i artístiques vinculades a l’associació. A més, des de fa un parell d’anys, acull al seu catàleg les edicions de la Quinzena d’Art de Montesquiu, una manera de sumar esforços cap a finalitats comunes.

H es una asociación, con sede en Vic, que tiene por finalidad impulsar actividades dirigidas al fomento y a la difusión de las manifestaciones artísticas y de pensamiento comprometidas con las estéticas y las ideas contemporáneas. Su línea editorial está orientada a reflexionar sobre propuestas estéticas y artísticas vinculadas a la asociación. Además, desde hace un par de años, acoje en su catálogo a las ediciones de la Quinzena d’Art de Montesquiu, una manera de sumar esfuerzos hacia finalidades comunes.

Llibres/Libros:

Altaió, Vicenç; Serrahima, Claret:
La consola de Cadaqués o somnis d’un fill putatiu.
Vic, 2007.
ISBN: 84-9766-201-6

Perejaume:
El paisatge és rodó.
Vic, 1995.
ISBN: 84-7602-643-9

AADD:
Art i maternitat.
Vic, 2009.
ISBN: 39-978-84-9766-341-0

Foix, J. V. (ed.):
Onze nadals i d’un cap d’any.
Vic, 2008.
ISBN: 978-84-9766-298-7

Giralt-Miracle, Daniel:
Crítica i crítiques.
Vic, 2005.
ISBN: 84-9766-133-8

Gèneres/Géneros:
Assaig.
Ensayo.< Tornar / Volver