Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Fragmentafragmenta-banner

www.fragmenta.cat

Fragmenta neix a Barcelona el 2007 amb la vocació de ser una editorial especialitzada en el món de les religions, sempre des d’una perspectiva oberta, rigorosa i totalment independent. El catàleg està format per 23 títols en edicions molt acurades que s’adrecen a tothom, independentment de les creences pròpies. Ells mateixos es descriuen com una editorial que publica “llibres no religiosos sobre religió”, amb l’objectiu d’oferir un servei a la societat i a la cultura.

Fragmenta nace en Barcelona en el año 2007 con la vocación de ser una editorial especializada en el ámbito de las religiones, siempre desde una perspectiva abierta, rigurosa y totalmente independiente. El catálogo está formado por 23 títulos en ediciones muy cuidadas que van dirigidas a todo el mundo, independientemente de las creencias propias. Ellos mismos se describen como una editorial que publica “libros no religiosos sobre religión”, con el objetivo de ofrecer un servicio a la sociedad y a la cultura.

Llibres/Libros:

Panikkar, Raimon:
Mística, plenitud de vida.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-92416-13-4

Prevosti Monclús, Antoni:
Analectes de Confuci.
Barcelona, 2007.
ISBN: 978-84-92416-06-6

Ahumada, Laia:
Monges.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-92416-02-8

Torralba, Francesc:
Els mestres de la sospita.
Barcelona, 2007.
ISBN: 978-84-935695-3-2

Bouso, Raquel:
El zen.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-92416-08-0

Gèneres/Géneros:
Assaig.
Ensayo.< Tornar / Volver