Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

El Olivo Azulolivoazul-banner

www.elolivoazul.es

El Olivo Azul comença la seva aventura editorial l’any 2007 a Sevilla. Poc temps després, s’instal·la a Còrdova, amb la idea de publicar llibres singulars d’autors moderns i contemporanis de la literatura europea, molts dels quals són pràcticament desconeguts en castellà. Malgrat l’aparent varietat de formes i temes, tots els autors han de tenir un esperit de sensibilitat i agudesa que els identifiqui, no només perquè posseeixen una aura d’intel·lectualitat i qualité, sinó també perquè són importants ara, en la nostra realitat.

El Olivo Azul comienza su aventura editorial en el año 2007 en Sevilla. Poco tiempo después, se instala en Córdoba con la idea de publicar libros singulares de autores modernos y contemporáneos de la literatura europea, muchos de los cuales son prácticamente desconocidos en castellano. A pesar de la aparente variedad de formas y temas, todos los creadores deben tener un espíritu de sensibilidad y agudeza que les identifique, no sólo porque poseen un aura de intelectualidad y qualité, sino también porque son importantes ahora, en nuestra realidad.

Llibres/Libros:

Kipling, Rudyard:
La luz fallida.
Còrdova, 2008.
ISBN: 978-84-936637-1-1

Schwob, Marcel:
Mundos terribles.
Sevilla, 2007.
ISBN: 978-84-935900-0-0

Zola, Emile:
El arte de morir.
Còrdova, 2009.
ISBN: 978-84-92698-00-4

Apollinaire, Guillaume:
El paseante de las dos orillas.
Còrdova, 2009.
ISBN: 978-84-936637-6-6

Flaubert, Gustave:
Querida maestra.
Còrdova, 2009.
ISBN: 978-84-936637-8-0

Gèneres/Géneros:
Narrativa.
Narrativa.< Tornar / Volver