Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

El Cangrejo Pistolerocangrejo-banner

www.cangrejopistoleroediciones.blogspot.com

El Cangrejo Pistolero és un col·lectiu sevillà que, l’any 2005, des d’un punt de partida que és donar a conèixer textos poètics nous i de qualitat, s’embarca en diverses activitats i projectes que transcendeixen els límits estrictament editorials. Que la seva pàgina web sigui un bloc és simptomàtic de l’activitat frenètica que desenvolupa. La tendència principal que segueix és la publicació de petits llibres molt cuidats estèticament, objectes artístics en si mateixos, amb la col·laboració de poetes i creadors plàstics. Això fa que les seves obres no només arribin a les llibreries, sinó també a espais de difusió artística. A més, els seus propietaris fomenten la lectura i l’espectacle a través de recitals de perfopoesia, terme ideat per ells per definir les seves performances provocadores i desenfadades.

El Cangrejo Pistolero es un colectivo sevillano que, en el año 2005, desde un punto de partida que es dar a conocer textos poéticos novedosos y de calidad, se embarca en varias actividades y proyectos que trascienden los límites estrictamente editoriales. Que su página web sea un blog es sintomático de su actividad frenética. Su línea principal es la publicación de pequeños libros muy cuidados estéticamente, objetos artísticos en sí mismos, con la colaboración de poetas y creadores plásticos, lo cual provoca que sus obras no sólo lleguen a las librerías, sino también a espacios de difusión artística. Además, sus miembros fomentan la lectura y el espectáculo a través de recitales de perfopoesía, término ideado por ellos para definir sus performances provocadoras y desenfadadas.

Llibres/Libros:

Montoto, Nacho:
Espacios insostenibles.
Sevilla, 2008.
ISBN: 978-84-936108-6-9

Quero, Pepe:
Tengo un amigo que no tiene amigos.
Sevilla, 2009.
ISBN: 978-84-936108-3-8

Bravo Guerrero, Siracusa:
Indigesta.
Sevilla, 2009.
ISBN: 978-84-936108-7-6

Villarán, Antonio G.:
Nocaut.
Sevilla, 2009.
ISBN: 978-84-936108-9-0

Gato, Javier:
Diario de un gato nocturno.
Sevilla, 2009.
ISBN: 978-84-936108-8-3

Gèneres/Géneros:
Poesia, llibre il·lustrat.
Poesía, libro ilustrado.< Tornar / Volver