Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Editorial Funambulistafunambulista-banner

www.funambulista.net

Editorial Funambulista, creada amb vocació d’oferir textos narratius de qualitat, neix a Madrid el 2004 i actualment publica una mitjana de 12 llibres l’any. El seu objectiu és donar a conèixer autors clàssics del segle XX i autors contemporanis europeus. El seu motor de treball és, segons paraules de Roger Caillois, pensar que el funambulista “tan sols aconsegueix el seu objectiu confiant en el vertigen, i no pas intentant resistir-s’hi”.

Editorial Funambulista, creada con la vocación de ofrecer textos narrativos de calidad, nace en Madrid en el año 2004 y actualmente publica una media de 12 libros al año. Su objetivo es dar a conocer autores clásicos del siglo XX y autores contemporáneos europeos. Su motor de trabajo es, según palabras de Roger Caillois, pensar que el funambulista “solamente consigue su objetivo confiando en el vértigo, y no intentando resistirse a él”.

Llibres/Libros:

Ogawa, Yoko:
La fórmula preferida del profesor.
Madrid, 2008.
ISBN: 978-84-96601-37-6

Karinthy, Ferenc:
La edad de oro.
Madrid, 2009.
ISBN: 9788 496 601 71 0

Vila-Matas, Enrique:
El viatge vertical.
Madrid, 2009.
ISBN: 978-8496-601-64-2

Morgenstern, Soma:
Idilio en el exilio.
Madrid, 2009.
ISBN: 978-84-96601-73-4

Menéndez Llamazares, Javier:
El método Coué.
Madrid, 2009.
ISBN: 978-84-96601-67-3

Gèneres/Géneros:
Narrativa.
Narrativa.< Tornar / Volver