Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Café Centralcafecentral-banner

www.antoniclapes.com/ca-es/cataleg_cafecentral.aspx

Café Central és un projecte editorial nascut a Barcelona l’any 1989 de la mà de l’incansable Antoni Clapés. En aquests vint anys de trajectòria, ha aconseguit un catàleg de gairebé 300 publicacions, tant en format llibre com en plaquetes de poesia, i tant d’autors nacionals com internacionals. L’objectiu principal que sempre ha perseguit ha estat difondre la poesia, no solament a través de la publicació, sinó també d’accions de difusió de tota mena: lectures, presentacions, cicles de conferències, actes literaris, performances, etc.

Café Central és un proyecto editorial nacido en Barcelona en el año 1989 de la mano del incansable Antoni Clapés. En sus veinte años de trayectoria, ha conseguido reunir un catálogo de casi 300 publicaciones, tanto en formato libro como en plaquetas de poesía, y tanto de autores nacionales como internacionales. Su objetivo principal ha sido siempre difundir la poesía, no solamente a través de la publicación, sino también de acciones de difusión de todo tipo: lecturas, presentaciones, ciclos de conferencias, actos literarios, performances, etc.

Llibres/Libros:

Sunyol, Víctor:
Quadern de port.
Barcelona, 1999.
ISBN: 84-7602-973-X

Creeley, Robert:
Autobiografia.
Vic, 2005.
ISBN: 84-96443-02-7

Domènech, Jordi:
Obra poètica.
Vic, 2008.
ISBN: 978-84-9766-287-1

Schnaith, Nelly:
Paradojas de la representación.
Barcelona, 1999.
ISBN: 84-7602-974-8

Kuixner, Alexander:
Poemes.
Barcelona, 2006.
ISBN: plaquette

Gèneres/Géneros:
Poesia.
Poesía.< Tornar / Volver