Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Blur Edicionesblur-banner

www.librosdeblur.blogspot.com

Blur Ediciones, amb seu a Madrid, ha publicat una centena de títols des que va ser creada ara farà deu anys. La majoria de les seves obres són petits llibres d’il·lustració, disseny i fotografia, amb un format i uns continguts experimentals. Una bona part del seu catàleg, a punt d’arribar als 100 llibres, pot ser visualitzada en format digital i de manera gratuïta a través d’issuu.com. Un exemple de bon ús de les plataformes 2.0 com a estratègia per fomentar la visibilitat dels fons editorials a través d’Internet.

Blur Ediciones, con sede en Madrid, ha publicado una centena de títulos desde que fue creada hace ya diez años. La mayoría de sus obras son pequeños libros de ilustración, diseño y fotografía, con un formato y unos contenidos experimentales. Una buena parte de su catálogo, que está a punto de llegar a los 100 libros, puede ser visualizada en formato digital y de manera gratuita a través de issuu.com. Un ejemplo de buen uso de las plataformas 2.0 como estrategia para fomentar la visibilidad de los fomdos editoriales a través de Internet.

Llibres/Libros:

Nono Kadáver:
Caretos. Mug shots.
Madrid, 2009.
ISBN: 978-84-612-8432-0

Ladousse, Olaf:
Linóleo.
Madrid, 2006.
ISBN: 978-84-611-2582-1

Compagnucci, Beto; Benassi, Alberto:
Memorias de un elefante.
Madrid, 2006.
ISBN: 978-84-609-8527-3

Fernández Arias, César:
Prebélico.
Madrid, 2008.
ISBN: 978-84-612-2260-5

Malagón:
Illustranary. Ilustralario. Illustranaire.
Madrid, 2009.
ISBN: 978-84-613-2901-4

Gèneres/Géneros:
Llibre il·lustrat, llibre d’artista.
Libro ilustrado, libro de artista.< Tornar / Volver