Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Belleza Infinitabellinfinita-banner

www.bellezainfinita.org

Belleza Infinita, amb seu a Bilbao i creada l’any 2004, publica petites obres amb una temàtica totalment eclèctica, però totes unides per la seva finalitat: la reflexió sobre la bellesa, la creació i l’experiència estètica. En la seva col·lecció de més de 20 títols, hi podem trobar des de poètica il·lustrada, fins a reculls de fotografia i llibres d’il·lustració, passant per elaboracions artístiques a partir de revistes pornogràfiques. Malgrat el caràcter experimental de les propostes que fa, totes aposten per la nitidesa i l’accessibilitat; a més a més, tracten de contactar amb un públic amb interessos estètics.

Belleza Infinita, con sede en Bilbao y creada en el año 2004, publica pequeñas obras con una temática totalmente ecléctica, pero todas ellas unidas por su finalidad: la reflexión sobre la belleza, la creación y la experiencia estética. En su colección de más de 20 títulos, podemos encontrar desde poética ilustrada, hasta compendios de fotografía y libros de ilustración, pasando por elaboraciones artísticas a partir de revistas pornográficas. A pesar del carácter experimental de las propuestas, todas ellas apuestan por la nitidez y la accesibilidad; además, tratan de contactar con un público con intereses estéticos.

Llibres/Libros:

Blanco, Paloma:
Pornotapados.
Bilbao, 2007.
ISBN: 978-84-935087-1-5

Narváez, Jaime:
Cuadernos.
Bilbao, 2008.
ISBN: 978-84-935087-3-9

Jeleton:
Las lilas de Jeleton.
Bilbao, 2004.
ISBN: 84-933584-3-6

Ozores Prado, Jorge:
Popurrit.
ISBN: 978-84-935087-2-2

Xavier Carbonell, Joaquín Gáñez y Garikoitz Fraga:
Gracias por la música.
Bilbao, 2004.
ISBN: 978-84-935087-8-4

Gèneres/Géneros:
Llibre d’artista.
Libro de artista.< Tornar / Volver