Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Barril & Barralbarrilbarral-banner

www.barrilybarral.com

Barril & Barral és una editorial petita, creada l’any 2008 i amb 5 llibres publicats, que neix amb vocació independent, però amb la intenció de crear un catàleg fort i amb personalitat pròpia. Amb actitud i lentitud, la correspondència i les biografies d’autors universals com ara Shakespeare o Rimbaud van configurant un poètic catàleg de narrativa.

Barril & Barral es una editorial pequeña, creada en el año 2008 y con 5 libros publicados, que nace con vocación independiente, pero con la intención de crear un catálogo fuerte y con personalidad propia. Con actitud y lentitud, la correspondencia y las biografías de autores universales como Shakespeare o Rimbaud van configurando un poético catálogo de narrativa.

Llibres/Libros:

Daudet, Leon:
El viaje de Shakespeare.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937136-3-8

Arnothy, Christine:
Tengo quince años y no quiero morir.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937136-2-1

Rimbaud, Arthur:
Prometo ser bueno.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937136-1-4

Margarit, Joan:
Nuevas cartas a un joven poeta.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937136-0-7

Gèneres/Géneros:
Narrativa.
Narrativa.< Tornar / Volver