Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Arcàdiaarcadia-banner

www.arcadia-editorial.com

Arcàdia és un segell editorial nascut a Barcelona l’any 2004 dins el context de la llibreria La Central. Els 23 llibres que formen el seu catàleg contribueixen a difondre la història de les idees i les seves manifestacions contemporànies des de totes les disciplines del coneixement. Complementàriament al treball editorial, Arcàdia promou conferències, debats i cursos en col·laboració amb altres entitats culturals.

Arcàdia es un sello editorial nacido en Barcelona en el año 2004 dentro del contexto de la librería La Central. Las 23 obras que forman su catálogo contribuyen a difundir la historia de las ideas y sus manifestaciones contemporáneas desde todas las disciplinas del conocimiento. Complementariamente al trabajo editorial, Arcàdia promueve conferencias, debates y cursos en colaboración con otras entidades culturales.

Llibres/Libros:

Steiner, George:
Els llibres que no he escrit.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-935345-2-3

Bauman, Zygmunt:
Confianza y temor en la ciudad. Vivir con extranjeros.
Barcelona, 2006.
ISBN: 97884934096-4-7

Lepenies, Wolf:
Melancolía y utopía.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-935345-5-4

Magris, Claudio:
Les fronteres del diàleg.
Barcelona, 2006.
ISBN: 978-84-934096-6-1

Ginzburg, Carlo:
Por Reverència Terror. Llegir Hobbes avui.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937025-1-9

Gèneres/Géneros:
Assaig.
Ensayo.< Tornar / Volver