Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Alrevésalreves-banner

www.alreveseditorial.com

Alrevés és una editorial de creació molt recent (2009) que treballa la publicació i la venda de llibres des d’un tracte molt personalitzat. Pretén defugir la creació de col·leccions que li puguin limitar la selecció de títols, tant pel que respecta als continguts com als formats. En canvi, busca un tracte directe amb els autors, els llibreters i els lectors per decidir si cada llibre és adequat o necessari, tant si es tracta de recuperacions com d’obres inèdites, i fer-ne la millor edició possible.

Alrevés es una editorial de creación muy reciente (2009) que trabaja la publicación y la venta de libros desde un trato muy personalizado. Pretende eludir la creación de colecciones que le puedan limitar la selección de títulos, tanto por lo que respecta a los contenidos como a los formatos. En cambio, busca un trato directo con los autores, los libreros y los lectores para decidir si cada obra es adecuada o necesaria, tanto si se trata de recuperaciones como de obras inéditas, y hacer la mejor edición posible.

Llibres/Libros:

Forment, Josep:
Arthur Rimbaud, la belleza del diablo.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937435-1-2

Lafaye, Jean-Jacques:
Una vida de Stefan Zweig. Nostalgias europeas.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937435-2-9

Ibáñez, Julián:
Perro vagabundo busca a quién morder.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937435-0-5

Gèneres/Géneros:
Narrativa, assaig.
Narrativa, ensayo.< Tornar / Volver