Petites Editorials / Pequeñas Editoriales header image 2

Alpha Decayalphadecay-banner

www.alphadecay.org

Alpha Decay és una editorial fundada a Barcelona l’any 2004 i apadrinada per Carme Balcells. La línia que segueix es basa a elaborar un catàleg molt acurat format per aquells títols de filosofia i narrativa contracultural amb un cert ànim corrosiu que no troben lloc a les altres editorials. Dels 50 títols que actualment configuren el seu catàleg, en destaquem les col·leccions “Alpha Mini” i “Alpha Palabra”, càpsules de “literatura instantània” que atorguen un nou valor al gènere del discurs.

Alpha Decay es una editorial fundada en Barcelona en el año 2004 y apadrinada por Carme Balcells. La línea que sigue se basa en elaborar un catálogo muy cuidado formado por aquellos títulos de filosofía y narrativa contracultural con un cierto ánimo corrosivo que no se encuentra en las demás editoriales. De los 50 títulos que actualmente configuran su catálogo, destacamos las colecciones “Alpha Mini” y “Alpha Palabra”, cápsulas de “literatura instantánea” que otorgan un nuevo valor al género del discurso.

Llibres/Libros:

AADD:
Discursos.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-935863-3-1

Cirlot, Juan Eduardo; Cirlot, Victoria:
Cirlot en Vallcarca.
Barcelona, 2008.
ISBN: 978-84-936540-2-3

AADD:
Matar en Barcelona.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937269-5-9

Petit, Philippe:
Alcanzar las nubes.
Barcelona, 2007.
ISBN: 978-84-934868-9-1

Clevenger, Craig:
Manual del contorsionista.
Barcelona, 2009.
ISBN: 978-84-937269-4-2

Gèneres/Géneros:
Narrativa, assaig.
Narrativa, ensayo.< Tornar / Volver