Termes d'ús

TITULARITAT I OBJECTIUS

En compliment del deure d'informació previst a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, comuniquem que el responsable i propietari del present lloc web accessible a través de l'adreça electrònica www.fad.cat (en endavant, el Lloc Web), és el FAD (Foment de les Arts i del Disseny), amb el NIF G-08746976, Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38 08018 Barcelona, ​​titular del lloc web, i que atén les Comunicacions dels usuaris o interessats per mitjà de l'adreça: fad@fad.cat

El Foment de les Arts i del Disseny (FAD) és una associació privada, independent i sense ànim de lucre, que té l'objectiu de promoure el disseny i l'arquitectura a la vida cultural i econòmica del país. El present document només fa referència a les condicions d'ús del Lloc Web www.fad.cat, excloent altres activitats o llocs web de FAD.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), amb el subministrament de qualsevol dada de caràcter personal a través dels diferents formularis d'aquest Lloc Web, el FAD entén que l'usuari ha llegit i accepta la informació relativa al tractament de les seves dades personals i a les condicions generals d'ús expressades en el present document.

El FAD es reserva el dret de modificar o canviar el present document amb l'objecte d'adequar-lo a la legislació vigent aplicable en cada moment, a les novetats jurisprudencials i a les pràctiques habituals de mercat. El FAD es reserva també el dret de modificar la presentació, configuració i / o disseny d'aquesta plataforma, així com alguns o tots els serveis, i a afegir serveis nous.

El FAD es reserva el dret de l'ús i tractament de les dades de caràcter personal així com a l'enviament de comunicacions informatives realitzades per mitjans electrònics, ajustant-se a la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com a la regulació dels serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Si no desitja que les seves dades siguin tractats per a la finalitat aquí descrita, podrà exercir el seu dret d'oposició seguint el procediment descrit en la clàusula EXERCICI DE DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ del present document.

OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'accés accés i la utilització dels serveis continguts en aquest Lloc Web comporta la plena acceptació de les condicions generals d'utilització expressades en el present document.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts (entenent per "continguts" els textos, gràfics, plànols, dibuixos, dissenys, guies, codis, programari, fotografia, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, informacions, enllaços o qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial), així com els serveis oferts, de manera correcta i lícita, d'acord amb la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades. En aquest sentit, l'usuari es compromet a no reproduir, distribuir, transformar, modificar o manipular els continguts així com els dispositius tècnics de protecció o de configuració del Lloc Web; en conseqüència l'usuari, en cap cas, utilitzarà mitjans diferents dels que el Lloc Web hagi posat a la seva disposició amb la finalitat d'obtenir qualsevol classe de material, informació o arxius inclosos a la mateixa.

El FAD no autoritza la reproducció, transformació, modificació o manipulació de les seves marques i signes distintius pels usuaris ni la utilització dels mateixos per a promoció de la seva pròpia activitat ni, en cap cas, creant situacions de confusió al mercat.

Així mateix, l'usuari s'abstindrà de realitzar activitats que puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar les pàgines, o impedir l'ús normal o gaudir del Lloc Web i dels serveis per part dels altres usuaris.

GALETES

L'usuari accepta l'ús de les galetes. El FAD utilitza galetes i arxius web log per fer un seguiment de l'ús de la plataforma.

Una galeta és un arxiu petit de dades que resideix a l'ordinador de l'usuari i permet al FAD reconèixer-lo cada vegada que s'accedeix a la plataforma amb el mateix terminal i navegador web.

El FAD no es fa responsable de les pàgines web aliens als que pugui accedir mitjançant els enllaços oferts des del Lloc Web, ni de qualsevol contingut posat a disposició per terceres persones. Qualsevol ús d'un enllaç o accés a un web site aliè es fa per voluntat i risc exclusiu de l'usuari. El FAD no garanteix cap informació obtinguda través dels esmentats enllaços o accéssos, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat del seu ús, o de la informació obtinguda, de la interrupció del servei o de l'accés, o el simple intent d'usar un enllaç, tant des del Lloc Web de FAD com a l'accedir a la informació d'altres llocs web accessibles des del Lloc Web del FAD.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DEL FAD

El FAD no es responsabilitza de l'utilització que els usuaris fan del Lloc Web, i en concret, no es responsabilitza de qualsevol acte que hagin pogut realitzar els usuaris incomplint el previst en aquest document.

El FAD no garanteix l'absència de virus en el seu Lloc Web o en el Servidor que subministra el servei, ni la de cap altre element que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari per actes de tercers, ni l'establiment per tercers d'hiperenllaços no autoritzats.

El FAD no pot garantir l'exactitud dels seus continguts ni la continuïtat dels mateixos, reservant-se el dret a fer variacions o modificacions en els mateixos de forma unilateral, total o parcialment, així com interrompre o suspendre l'accés quan així ho consideri.

EXERCICI DE DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

L'Usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancellation i oposició dirigint-se per escrit a: FAD (Foment de les Arts i del Disseny), Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38 08018 Barcelona.

A la sol·licitud d'exercici de drets d'accés, s'haurà d'incloure, a més de la petició en què es concreta la sol·licitud i la data, el nom i cognoms de l'interessat, correu electrònic i telèfon de contacte.

L'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició tenen caràcter personalíssim, pel que qualsevol sol·licitud que es dirigeixi a FAD a tal efecte haurà de realitzar-se bé pel titular de les dades, bé pel seu representant legal en cas que l'usuari es trobi en situació d'incapacitat, acreditant tal condició, o bé pel seu representant voluntari expressament designat per a l'exercici del dret. En aquest últim cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat, mitjançant l'aportació de còpia del seu DNI o document equivalent, així com la representació conferida per aquell.

Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de la interpretació, aplicació o compliment de les presents condicions d'ús del Lloc Web, les parts es sotmeten expressament, amb renúncia als seus propis furs, si els tinguessin, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.